ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานศาลยุติธรรม

image

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานศาลยุติธรรม

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

อาคารศาลอาญา ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-541-2186

โทรสาร  02-541-2260

 อีเมล์

cic@coj.go.th

 

 Social